» Milliyetçilik İlkesi, Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri, Önemi

Yayınlanma Zamanı: 2010-06-23 12:42:00MİLLİYETÇİLİK İLKESİ, MİLLİYETÇİLİK İLKESİNİN ÖZELLİKLERİ, ÖNEMİ (İNKILAP TARİHİ KONU ANLATIM)

 

Atatürk'e göre millet; geçmişte beraber yaşamış, gelecekte de beraber yaşama düşüncesi taşıyan aynı vatana, dile, kültüre ve duyguya sahip olan insanların oluşturdukları topluluktur.

 

Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin esasında, “kendini aynı milletin üyeleri sayan kişilerin, o milleti yüceltme istekleri” vardır. Atatürk'e göre kendini Türk olarak gören herkes Türk'tür. Yine Anayasa'da da

 

Türkiye devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür ifadesi vardır.

 

 

Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının genel özellikleri şunlardır:

 

-Milliyetçilik ilkesi; milletini çok sevmek, milletini çağdaş bir toplum haline getirmek için her türlü fedakarlığı yapmak anlayışını temel alır.

 

-Milliyetçilik ilkesi ayrıcı değil, birleştirici ve bütünleştiricidir. Kendini Türk olarak gören herkesi Türk kabul eder. Irkçılık esasına dayanmaz. Milliyetçilik anlayışı milli birlik ve beraberlik düşüncesini kendine esas alır.

 

-Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı vatanın bağımsızlığını, milletin devletiyle olan bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutar.

 

-Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının temelinde diğer ilkelerde olduğu gibi insan ve insanlık sevgisi vardır. İnsana ve insanlığa değer verir. İnsancıldır ve barışçıdır.

 

 

Milliyetçilik anlayışı laiktir. Dini, mezhebi, inancı ne olursa olsun, kendini Türk olarak gören herkesi Türk kabul eder.

 

 

Atatürk'ün milliyetçilik anlayışına göre milli birliğimizi kuvvetlendiren unsurlar şunlardır:

 

Türklük duygusu, Türk tarihi, Ortak dil ve ideal birliği, Misak-ı Milli, Milli kültür, Milli eğitim, Milli değerlere bağlı manevi değerler

 

 

Milliyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı yararlar şunlardır:

 

-Tarih boyunca bir arada yaşayan Türk milleti Atatürk'ün getirdiği milliyetçilik anlayışı ile milli birlik ve beraberliği gerçekleştirmiştir.

 

-Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır.

 

-Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını ve inkılapların başarıya ulaşmasını sağlamıştır.

 

-Ülkemize yönelik iç ve dış tehditlere,  toplumsal bunalım anlarında ( tabii afetler gibi) tedbir alınmasında milliyetçilik düşüncesinin çok büyük etkisi vardır.

 

Osmanlı Devleti'ni yıkan milliyetçilik düşüncesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri olmuştur.

 

 

Milliyetçilik doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar şunlardır:

 

-Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması,

 

-Ekonominin milli temellere dayandırılması,

 

-Kapitülasyonların kaldırılması,

 

-Kabotaj Kanunu'nun çıkartılması,

 

-Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının kurulması,

 

-Eğitimin milli esaslara göre düzenlenmesi,

 

-Milli Kültürün gelişmesi için çalışılması vb.


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !


?