» Nüfus, Nüfusun Özellikleri, Nüfus Artışının Yararları, Zararları

Yayınlanma Zamanı: 2010-08-17 15:50:00NÜFUS, NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ, NÜFUS ARTIŞININ YARARLARI, ZARARLARI, NÜFUS YOĞUNLUĞU (COĞRAFYA KONU ANLATIM)

 

Nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder.

 

NÜFUS ARTIŞI

 

Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.

 

Nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır.

 

Buna göre;

 

·         Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler.

 

·         Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin gelişimi artar.

 

Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi, olumsuz sonuçları da olabilmektedir.

 

a. Nüfus artışının olumlu sonuçları

 

·         Üretim artar.

 

·         Vergi gelirleri artar.

 

·         Mal ve hizmetlere talep artar.

 

·         Yeni endüstri dalları doğar.

 

·         İşçi ücretleri ucuzlar.

 

·         İhracatta rekabet kolaylaşır.

 

b. Nüfus artışının olumsuz sonuçları

 

İşsizlik artar.

Kalkınma hızı düşer.

Kişi başına düşen milli gelir azalır.

Tasarruflar azalır.

Tüketim artar.

İç ve dış göçler artar.

İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.

İhracat azalır.

Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.

Çevre kirlenmesi artar.

Belediye hizmetleri zorlaşır.

 

3. Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu

 

Toplam nüfusun, ekili - dikili alanlara bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluğa fizyolojik nüfus yoğunluğu denilmektedir.

 

2. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

 

Bir ülkede veya herhangi bir sahada, tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun, tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna tarımsal nüfus yoğunluğu denir. Bu yöntem, aritmetik nüfus yoğunluğuna göre, daha gerçekçidir.

 

NÜFUS YOĞUNLUĞU

 

1. Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

 

Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen sayıya, aritmetik nüfus yoğunluğu denir.

 

2. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

 

Bir ülkede veya herhangi bir sahada, tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun, tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna tarımsal nüfus yoğunluğu denir. Bu yöntem, aritmetik nüfus yoğunluğuna göre, daha gerçekçidir.

 

3. Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu

 

Toplam nüfusun, ekili - dikili alanlara bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluğa fizyolojik nüfus yoğunluğu denilmektedir.


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !


?