» Öznel Cümleler, Nesnel Cümleler, Özellikleri, Farkları

Yayınlanma Zamanı: 2010-10-10 14:47:00ÖZNEL CÜMLELER, NESNEL CÜMLELER, ÖZELLİKLERİ, FARKLARI (1) (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM)

 

Öznel Yargılı Cümleler:

 

Öznede, yani söz söyleyen kişide oluşan; nesnelerin gerçeğine değil, kişilerin duygu ve düşüncelerine bağlı olan, bu nedenle de kişiden kişiye değişebilen yargılardır.

 

Öznel anlatımda kişi, cümleye kendi duygularını katar, bir yorum yapar. Bu tür yargılar, "bence, bana göre" anlamı taşır.

 

Nesnel Yargılı Cümleler:

 

Öznenin, yani söz söyleyen kişinin düşünce ve duygularına değil, nesnenin, varlığın kendi gerçeğine dayanan, dolayısıyla kişilere göre değişmeyen yargılardır. Bu tür yargıların, yorum ve değerlendirme içermeme, kanıtlanabilir özellikte olma, herkes için aynı anlamı taşıma, akla ve mantığa dayalı olma gibi özellikleri vardır. 

 

 

Öznel Cümlelere Örnek:

 

Dostluğun olmadığı yerde insanca hiçbir değerin gelişebileceğine inanmıyorum.

Dostluk, insanın ve insanlığın en büyük, ne yüce değerlerinden biridir.

Şairin, sesini daha geniş kitlelere duyurabilmesi ( için dergilerde daha sık görülmesinde yarar var.

En iyi yapılan tatil, ormanda yapılan tatildir.

İyi bir romancı, şiir yazamaz; ama iyi bir şair, roman yazabilir.

 

Nesnel Cümlelere Örnek:

 

Oyunda dört kadın, üç erkek oyuncu rol almış.

Öykünün yanı sıra birçok şiir yazmış, bunlardan bazıları bestelenmiştir.

Köyden kente yapılan göçler her yıl biraz daha artmakta, bu nedenle kentlerde konut sorunu ciddi boyutlara ulaşmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldığında 21 yaşındaydı.

Türkiye Avrupa Topluluğu’na girebilmek için çeşitli girişimlerde bulundu.

 

 

ÖZNEL CÜMLELER, NESNEL CÜMLELER, ÖZELLİKLERİ, FARKLARI (2) (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM)

 

Kimi yargıların kişiden kişiye değişen göreli bir yanı vardır. Bu yargıların doğru ya da yanlış olduğu kanıtlanamaz. Söyleyenin yorumunu içeren bu tür yargılara öznel yargılar denir.

 

Örneğin “En beğenilen edebiyat türü romandır.” cümlesinde beğeni ifadesi, söyleyenin yorumuna bağlıdır ve bu yorum kişiden kişiye değişir.

 

Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilir bir bilgi özelliği taşıyan ve söyleyenin yorumunu içermeyen yargılar ise nesneldir.

 

Örneğin, “En çok satan romanlar aşk romanlarıdır.” cümlesi  nesneldir. Çünkü satış rakamları incelenerek kanıtlanabilecek bir bilgi cümlesidir.

 

 

Öznel Cümlelere Örnek:

 

Dostluğun olmadığı yerde insanca hiçbir değerin gelişebileceğine inanmıyorum.

Dostluk, insanın ve insanlığın en büyük, ne yüce değerlerinden biridir.

Şairin, sesini daha geniş kitlelere duyurabilmesi için dergilerde daha sık görülmesinde yarar var.

En iyi yapılan tatil, ormanda yapılan tatildir.

İyi bir romancı, şiir yazamaz; ama iyi bir şair, roman yazabilir.

 

Nesnel Cümlelere Örnek:

 

Oyunda dört kadın, üç erkek oyuncu rol almış.

Öykünün yanı sıra birçok şiir yazmış, bunlardan bazıları bestelenmiştir.

Köyden kente yapılan göçler her yıl biraz daha artmakta, bu nedenle kentlerde konut sorunu ciddi boyutlara ulaşmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldığında 21 yaşındaydı.

Türkiye Avrupa Topluluğu’na girebilmek için çeşitli girişimlerde bulundu.


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !


?